.:: Bacciarelli.com :: The Bacciarelli Family Heritage site - Ród Bacciarellich ::
 
::.
Main Menu
· Home
Random Work of Art Gallery
Warszawa Stare Miasto tablica

Warszawa,_Stare_Miasto,_tablica_Bacciarelli.jpg
  Hello and Welcome to our website built as a tribute to my Great-Grandfather !
 

 Witamy wszystkich gości Polaków i Anglików!!
 
Próbujemy stworzyć żródło informacji i nauki o naszym przodku, Marcello Bacciarelli, słynnym malarzem nadwornym Króla Stanisława Augusta.
 
Jak jesteś członkiem rodziny, daj nam znać uzywajac Contact Us w menu i dodaj nas do Bookmarków, i wracaj często bo rozwijamy kiedy tylko się da!!!
-------------------------------------------------------
We have tried to make this a friendly and informative place to learn about our ancestor and the family heritage.
 
We finally have a place to view all Marcello's world-renowned works of Art and share contact information.
 
If you're related to the family in any way, use the Contact us page so we know you were here.... and don't forget to bookmark this page in your browser!!!
 

  Info :: Marcello Bacciarelli 1731-1818

Autop_w_brazowym_fraku_s.jpg 
 
Marcello Bacciarelli był nadworny malarz Króla Stanisława Augusta, Generalny Dyrektor Budowli Królewskich i Dyrektor Sztuk pięknych.
 
 
Na Sejmie Warszawskim 1768r otrzymał szlachectwo Polskie.
Mocą uchwały sejmowej 1771r. Król Stanisław August dodaje do Włoskiego herbu "Bacciarelli" pół Orła Białego na czerwonym tle -
 
 
 
 
Krótka Historia:
 
Studia odbył w Rzymie. W 1750 przebywał w Dreźnie. W 1756-1763 działał w Warszawie; 1764-1765 na dworze cesarskim w Wiedniu. W 1764 mianuwany profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie. Od 1766 na stałe w Polsce; otrzymał indygenat polski i tytuł "pierwszego malarza nadwornego", został kierownikiem "Malarni" na Zamku Królewskim, generalnym dyrektorem budowli królewskich i głównym realizatorem polityki artystycznej Stanisława Augusta.
 
Członek akademii włoskiej, austriackiej i niemieckiej; od 1808 członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie: od 1817 profesor Oddziału Sztuk Pięknych Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wszechstronnie wykształcony, reprezentował swą twórczością, dekoracyjną i portretową, typową sztukę dworską.
 
Malarstwo Bacciarelliego opierało się na tradycjach baroku i rokoka z pewnymi wpływami klasycyzmu. Bacciarelli malował liczne reprezentacyjne portrety króla (Portret Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym, ok. 1770) i osób z jego otoczenia oraz wielkie kompozycje alegoryczne zdobiące plafony sal Zamku Królewskiego i pałacu w Łazienkach (Sala Salomona) a także nieliczne obrazy religijne.
 
Na zlecenie króla malował też obrazy historyczne (cykl 6 obrazów do Sali Rycerskiej, 22 portrety królów polskich do Sali Marmurowej na Zamku Królewskim) i o tematyce współczesnej (Posłuchanie młynarza u króla).
 
Do uczniów Bacciarelliego należeli m.in. K. Wojniakowski, A. Rajecka, W. Lesseur-Lesserowicz, J. Kosiński, J Wall, S. Marszałkiewicz.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marcello Bacciarelli was the resident court Artist of King Stanislaw August of Poland, his General Director of Royal Building Projects and Director of Royal Fine Arts. 
 
He was elevated to the Polish nobility in 1768, and by Government resolution in 1771 King Stanislaw August added to the Italian coat of arms "Bacciarelli" half of a White Eagle on a red background (click on the thumbnail shown above)
 
Brief History: 
 
He studied in Rome. In 1750 he lived in Dresden. In 1756-1763 worked in Warsaw, 1764-1765 at the imperial court in Vienna. In 1764 he became professor at the Academy of Fine Arts in Dresden.
 
In 1766 at the King's behest, he moved permanently to Poland and received the title of "the first court painter", became director of the Royal "School of Art" at the Royal Palace, the general director of the royal buildings and the main executor of the artistic vision of King Stanislaus Augustus. 
 
He was a Member of the Artistic Academy of Italy, Austria and Germany. In 1808 a member of the Friends of Education Society in Warsaw and in 1817 Professor of the Department of Fine Arts, Royal University of Warsaw.
 
Well-educated, he presented his works, decoration and portraits in the typical courtly art style of the time. 
 
His painting was based on the traditions of the Baroque and Rococo with some classical influences.
 
Bacciarelli painted numerous portraits of the king (Portrait of King Stanislaus Augustus in coronation robes, c 1770) and his family, great allegorical compositions decorating the ceilings of rooms and the Royal Castle Lazienki Palace (Hall of Solomon) and a few religious paintings. 
 
At the request of the king he painted a series of historical paintings (six paintings in the Hall of Knights, 22 portraits of Polish kings in the Marble Hall at the Royal Palace) and referenced contemporary issues (The miller's audience with the king). 
 
Students of Bacciarelli included Wojniakowski K., A. Rajecka, W. Lesseur-Lesserowicz, J. Kosinski, John Wall, S. Marszałkiewicz.
Read/Post Comment: 0 by TadekBacc on Thursday 19 July 2012 - 13:16:49 printer friendly
  Info :: Polish police recover two paintings missing since WWII

Polish police recover two paintings missing since WWII               
                   
                   
                                                                        14.01.2013 14:10                    
               
               
               
               
                    Polish police have recovered two works by Marcello Bacciarelli, celebrated court painter to the last king of Poland.                
               
               
               
 
                                                       
Photo:
Photo: policja.gov.pl
Officers located the paintings, which had disappeared during the Second World War, at the apartment of a Warsaw art collector on Thursday following a tip-off that the works were due to be sold at an auction house in the capital.Prior to the war, Marcello Bacciarelli's Solomon Consecrating the Temple in Jerusalem and The Sacrifices of Solomon  had belonged to the Society of Friends in Art in Poznan, western Poland.Up until the outbreak of war, the works had been deposited in the Wielkopolska Museum, an institution later renamed as the National Museum in Poznan.At this stage, it is unclear how the paintings came into the possession of the collector.The works have now been passed over to experts at the National Museum in Poznan for verification.Italian Marcello Bacciarelli (1731-1818), court painter to King Stanislaw August Poniatowski, was one of the most prolific artists in Warsaw during the late eighteenth century.Besides portraits carried out for the king, he painted much of the Polish aristocracy.He is considered one of the finest portrait painters to have been active in Warsaw during the Enlightenment era.
- See more at: http://www.thenews.pl/1/9/Artykul/124079,Polish-police-recover-two-paintings-missing-since-WWII#sthash.7KXnnoEe.dpuf

Reported 14.01.2013

Polish police have recovered two works by Marcello Bacciarelli, celebrated court painter to the last king of Poland.
 
Recovered_Bacciarelli_Portraits.jpgPhoto: policja.gov.pl
 
 
Officers located the paintings, which had disappeared during the Second World War, at the apartment of a Warsaw art collector on Thursday following a tip-off that the works were due to be sold at an auction house in the capital.
 
Prior to the war, Marcello Bacciarelli's Solomon Consecrating the Temple in Jerusalem and The Sacrifices of Solomon had belonged to the Society of Friends in Art in Poznan, western Poland.
 
Up until the outbreak of war, the works had been deposited in the Wielkopolska Museum, an institution later renamed as the National Museum in Poznan.
 
At this stage, it is unclear how the paintings came into the possession of the collector.The works have now been passed over to experts at the National Museum in Poznan for verification.
 
Italian Marcello Bacciarelli (1731-1818), court painter to King Stanislaw August Poniatowski, was one of the most prolific artists in Warsaw during the late eighteenth century. Besides portraits carried out for the king, he painted much of the Polish aristocracy.
 
He is considered one of the finest portrait painters to have been active in Warsaw during the Enlightenment era.
Comments are turned off for this item by TadekBacc on Tuesday 05 February 2013 - 15:54:00 printer friendly
  EVENTS :: Okazja oglądnąć Kolekcje obrazów Bacciarellego na wystawie w Warszawie

 
i nie zapomnieć o obrazach Bacciarellego w Zamku Królewskim w Warszawie
 
--------------------------------------------------------------
 
Proszę bardzo dać znać o innych Galeriach i kolekcjach otwartych....
Read/Post Comment: 0 by TadekBacc on Thursday 26 July 2012 - 00:00:00 printer friendly
  Info :: Stanisław Bacciarelli 1924-2006 R.I.P

Niestety ukochany ojciec, Stanisław Bacciarelli, zmarł dzisaj w Anglii. Był rzetelnym i honorowym człowiekiem pomimo ciężkiego życia. Zawsze będziemy pamiętać...
 
It is with great regret I must announce that my father, Stanislaw Bacciarelli, passed away this morning, Sunday, March 12, 2006
He was awarded the Cross of the Knights of Malta in Oct. 1990 and was a proud Christian husband and a good father to three children.
He is sorely missed....
 
Comments are turned off for this item by TadekBacc on Saturday 11 March 2006 - 00:00:00 printer friendly

 Search Bacciarelli.com
 
  Top


This website and all information disclosed is Copyright Tadeusz Bacciarelli 2001-2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Dedicated to my father Stanislaw Bacciarelli 1924-2006